Οργανισμός


Η Ροδια είναι μια αυτοδιοικούμενη πρωτοβουλία και για τη  λειτουργία της συνεργάζοναι επιμέρους ομάδες παιδαγωγών, γονέων, μελών και φίλων του συλλόγου.

Κάθε μέλος δίνει, ανάλογα με τις δυνάμεις και τη θέλησή του, χρόνο, χρήματα, ενέργεια, θετική σκέψη και εργασία για την καλλιέργεια του σκοπού του συλλόγου μας.

Οι αλληλοεπικαλυπτόμενες ομάδες της πρωτοβουλίας είναι:

  • Η Ομάδα Παιδαγωγών αποτελείται από τους παιδαγωγούς της πρωινής και των απογευματινών ομάδων της Ροδιάς και από "αδελφούς" παιδαγωγούς συνοδοιπόρους.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλόγου, αποτελείται από εκπροσώπους των γονέων και των παιδαγωγών, αν και είναι το επίσημο όργανο διοίκησης του συλλόγου , οι μηνιαίες συναντήσεις του είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη, προσπαθούμε να τις μετατρέπουμε σε μηνιαία Γενική Συνέλευση και να αποφασίζουμε συνήθως ομόφωνα.
  • Η Ομάδα Γονέων, αποτελείται από τα ενεργά μέλη του συλλόγου και ασχολείται με πρακτικά και ουσιαστικά ζητήματα στήριξης και ωρίμανσης της πρωτοβουλίας
  • Οι Ομάδες Εργασίας, είναι οι μικρότερες ομάδες που εξοικονομούν χρόνο προετοιμάζοντας και δουλεύοντας τα επιμέρους θέματα: οικονομικών, επικοινωνίας, εκδηλώσεων, εσωτερικού κι εξωτερικού χώρου., προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου